Nasehat, peringatan, teguran, serta himbauan bagi mereka orang-orang fakir, lemah, miskin dan lain-lainnya, termasuk juga orang-orang yang sedang tertimpa musibah Bagian 17

Allah SWT juga bercerita tentang kaum Nabi Musa AS: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. Artinya “Kaum Musa berkata Kami telah ditindas (oleh Fir’aun) sebelum engkau datang kepada kami dan sesudah engkau datang.” (Qs al-A’raf ayat: 129) Jadi barangsiapa yang mendapat cobaan berupa gangguan dari manusia hendaknya ia bersabar dan tabah,…

Tingkatan-Tingkatan Riya Bagian 5

3. Tujuan riya Pelaku riya tentu saja mempunyai tujuan. Ia berbuat riya pasti demi mendapatkan harta, kedudukan, atau tujuan-tujuan yang lain. Ditinjau dari sisi tujuannya, riya mempunyai tiga tingkatan. Tingkatan pertama, yang paling besar dosanya, yaitu riya dengan tujuan bisa leluasa berbuat maksiat. Misalnya, seseorang menampakkan ketakwaan dan kezuhudan, memperbanyak amalan sunnah, dan menghindari makanan…

Nasehat, peringatan, teguran, serta himbauan bagi mereka orang-orang fakir, lemah, miskin dan lain-lainnya, termasuk juga orang-orang yang sedang tertimpa musibah Bagian 16

Termasuk sifat sabar yang terpuji adalah bersabar atas gangguan yang berasal manusia dengan ucapan atau perbuatan mereka. Hal ini merupakan tingkatan kesabaran yang paling tinggi. Tingkat kesabaran semacam ini termasuk sifat orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, para imam dan orang-orang yang mendapat keistimewaan dari golongan para nabi, orang orang yang memiliki keteguhan, para wali dan…

Tingkatan-Tingkatan Riya Bagian 4

Contoh lain, seseorang terbiasa mengeluarkan sedekah berupa uang recehan atau makanan yang berkualitas rendah. Namun, ketika ada yang melihatnya, ia mengeluarkan uang lebih banyak dan makanan yang berkualitas baik, karena khawatir dicela. Contoh lain lagi, seseorang yang sedang berpuasa meninggalkan ghibah (menggunjing) dan kata kotor karena takut dicela, bukan untuk menyempurnakan ibadah puasanya. Ini juga…

Nasehat, peringatan, teguran, serta himbauan bagi mereka orang-orang fakir, lemah, miskin dan lain-lainnya, termasuk juga orang-orang yang sedang tertimpa musibah Bagian 15

Inilah yang diharuskan dan pantas dilakukan oleh seorang hamba dengan kelemahannya. Jika Allah SWT menimpakan cobaan kepadanya dan ia menghendaki hal itu terjadi padanya, maka hendaknya ia bersabar, mengharapkan ridha Allah SWT, rela dengan ketetapan Allah SWT, dan memohon kepada Allah SWT agar mengasihi, memberikan keselamatan, keteguhan, dan kekuatan. Begitu juga tidak dibolehkan seorang hamba…

Tingkatan-Tingkatan Riya Bagian 3

Orang yang berbuat riya pada tingkatan ini masih meyakini bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah. Seandainya ia disuruh menyembah atau bersujud kepada selain-Nya, tentu ia tidak mau. Namun, ia meninggalkan ibadah karena malas dan menjadi semangat mengerjakannya bila dilihat orang. Dengan demikian, kedudukan di sisi makhluk lebih berarti baginya daripada kedudukan di sisi…

Nasehat, peringatan, teguran, serta himbauan bagi mereka orang-orang fakir, lemah, miskin dan lain-lainnya, termasuk juga orang-orang yang sedang tertimpa musibah Bagian 14

Rasulullah Shalallahu alaihi wa alihi wa shahbihi wa salam bersabda: اذا أحب الله عبدا و اراد ان يصافيه صب عليه البلاء صبا وسخه سخا، لك، واما أن أدخره لك Artinya: “Jika Allah SWT mencintai seorang hamba dan berkehendak untud mensucikannya, maka Dia menimpakan dan menuang cobaan sebanyak-banyaknya kepadanya. Jika hamba itu berdo’a dan berkata: Wahai…

Tingkatan-Tingkatan Riya Bagian 2

2. Amal yang menjadi sarana riya Yaitu amal taat, yang terbagi menjadi riya dengan pokok-pokok peribadatan dan riya dengan sifat-sifat ibadah. Riya dengan pokok-pokok peribadatan adalah yang paling besar dosanya. Riya model ini dibagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan pertama, riya dengan pokok-pokok keimanan. Inilah riya yang paling berat dan pelakunya dikekalkan di dalam neraka. Contohnya,…

Nasehat, peringatan, teguran, serta himbauan bagi mereka orang-orang fakir, lemah, miskin dan lain-lainnya, termasuk juga orang-orang yang sedang tertimpa musibah Bagian 13

Rasulullah Shalallahu alaihi wa alihi wa shahbihi wa salam bersabda: ما يصيب المؤمن من نصب و لا وصب و لا هم ولا حزن و لا اذى حتى الشوكة يشاكها الأكفر الله بها من خطاياه Artinya: “Tidak ada seorang mukmin pun tertimpa keletihan, sakit yang terus menerus, kegundahan, kesedihan, dan gangguan walaupun sekedar duri yang menyakitinya,…

Nasehat, peringatan, teguran, serta himbauan bagi mereka orang-orang fakir, lemah, miskin dan lain-lainnya, termasuk juga orang-orang yang sedang tertimpa musibah Bagian 12

Adapun macam-macam penyakit dan keburukan serta musibah dan ujian yang akan ditimpakan Allah SWT kepada sebagian hamba-Nya, sesungguhnya didalamnya terdapat balasan, pahala, dan kebaikan serta tempat kembali yang mulia selama mereka bersabar dan tidak menolak, menggerutu dan gusar atas ketetapan Allah SWT atas diri mereka. Sebagaimana firman Allah SWT: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص…