155. KURBAN PATUNGAN

Pertanyaan: Apakah boleh kita menyembelih kurban dengan patungan? Jawab: Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, “Ya Rasu­lullah, saya tidak mampu untuk berkurban sendiri, apakah saya bisa bersama-sama sahabat lain membelinya? Rasulullah menyu­ruh tujuh orang sahabat agar berpatungan untuk membeli seekor domba dan dari masing-masing satu dirham. Mereka berkata, “Ya Rasulullah, harganya terlalu mahal” Nabi menjawab, “Ber­kurban…

Dunia Tempatnya Bukan di Hati !!! Bagian 6

al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz mengkisahkan pula bahwasanya pernah suatu ketika di sebuah masjid, ada seorang badui yang terlihat sangat gusar dan menampakkan rasa kesedihan yang mendalam, sehingga nampak jelas sekali kesedihannya itu dalam raut mukanya, lalu Rasulullah Shalallahu alihi wa aalihi wa shahbihi wa salam bertanya kepada para sahabatnya: ‘Apakah gerangan…

Kemuliaan Orang-orang yang Berzikir di Kalangan Umat Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam Bagian 35

Di antara kemuliaan yang dilimpahkan Allah SWT kepada orang yang senantiasa berzikir (ahli zikir) ialah, pada Hari Kiamat Allah SWT akan berseru kepada mereka disaksikan orang banyak. Mengenai itu Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam memberitahu, “Pada Hari Kiamat Allah ‘Azza wa Jalla akan bersabda, ‘Orang-orang ahli jamaah (ahlul-jam’i) akan dapat me­ngetahui…

154. ISTRI HAJI TANPA IZIN SUAMI

Pertanyaan: Apakah boleh seorang wanita melakukan ibadah haji tanpa izin suaminya? Jawab: Istri tidak diharuskan memperoleh izin suami bila akan menunaikan haji fardhu (pertama kali haji). Suami boleh mela­rang atau menunda kepergiannya, apabila istri akan melakukan haji tatawu”(sukarela) yaitu haji yang bukan wajib. Istri mendapat izin atau tidak dari suaminya, boleh menu­naikan ibadah haji. Suami…

Dunia Tempatnya Bukan di Hati !!! Bagian 5

Suatu saat pernah Rasulullah Shalallahu alihi wa aalihi wa shahbihi wa salam ketika itu sedang membagikan ratusan kambing kepada para sahabatnya dan fakir miskin, pada waktu itu datanglah Sayyidah Fatimah ke rumah Rasulullah Shalallahu alihi wa aalihi wa shahbihi wa salam. Sesampainya di rumah ayahnya, Sayyidah Fatimah pun mengetuk pintu rumah beliau Shalallahu alihi wa…

Kemuliaan Orang-orang yang Berzikir di Kalangan Umat Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam Bagian 34

Para ahli zikir selalu disertai malaikat dalam beribadah. Para ma­laikat duduk bersama mereka, berbuat seperti yang mereka perbuat dan berbicara seperti mereka berbicara. Kemudian para malaikat itu naik ke langit membawa amal perbuatan mereka; sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam: “Ketika malaikat melewati ‘Abdullah bin Rawwahah yang sedang…

153. HIBAH

Pertanyaan: Bolehkah seorang ayah menghibahkan hartanya kepada orang tertentu saja? Jawab: Kesepakatan para alili fiqih yaitu, “Seorang ayak bebas menghibahkan kekayaan sesuka hati­nya kapan putra-putrinya, asal dibaginya secara adil Kalau pembagiannya tidak adil, haram hukumnya.” Islam melarang ayah membeda-bedakan kepada anak. Is­lam melarang meninggalkan prinsip keadilan. Sebab perbuatan ini akan menjadi bibit permusuhan dan dapat…

Dunia Tempatnya Bukan di Hati !!! Bagian 4

Bahkan al-Imam asy-Syeikh Abibakar bin Salim selama 40 tahun sampai wafatnya selalu duduk dalam keadaaan tasyahud akhir karena selalu merasakan terus menerus kelezatan berhadapan dengan Sang Pencipta ‘azza wa jalla.’ Serta masih banyak lagi kisah-kisah lainnya. Semua itu merupakan didikan Rasulullah Shalallahu alihi wa aalihi wa shahbihi wa salam untuk selalu mengutamakan Allah swt atas…

Kemuliaan Orang-orang yang Berzikir di Kalangan Umat Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam Bagian 33

Para ahli zikir merasa terjamin beroleh ampunan Allah SWT, me­yakini keridaan Allah SWT, dan mereka tidak meninggalkan zikir sebelum lembaran-lembaran hidupnya penuh dengan kebajikan, dan Allah SWT mengaruniakan kenikmatan kepada mereka; yaitu sebagai­mana disebut dalam hadits di atas, bahwa Allah SWT berfirman kepada para malaikat-Nya, “Kalian Kujadikan saksi bahwa Aku telah mengam­puni mereka.” Para ahli zikir…

Hijrah Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam bagian 2

Di malam keberangkatan hijrah Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam, orang-orang musyrik mengepung kediaman beliau. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk membunuhnya. Akan tetapi, Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam berhasil keluar dengan selamat karena Allah Swt, membuat para pengepung itu mengantuk dan tertidur. Sebelum berangkat, Rasulullah Shalallahu alaihi…