Apa yang Diharuskan bagi Murid Ketika Sedang Beramal, Sebelum dan Sesudahnya Bagian 4

Tanda keselamatan seorang murid adalah jika manusia dan hewan baginya dalam kedudukan yang sama. Apabila keyakinan yang demikian itu berubah, dan ia tidak bersedih karenan perubahan itu, hendaknya ia menolak perubahan keyakinan itu saat itu juga dengan nalar dan keimanannya. Di antara tanda ketulusan adalah apabila seseorang mempunyai dua sahabat, yang satu kaya dan satunya…