MENCELA DUNIA Bagian 1

Segala puji bagi Allah, yang telah mengenalkan para walinya berbagai keburukan dunia dan penyakit-penyakitnya. Dunia telah memberikan angan-angan kesenangan kepada para pemiliknya dan menjanjikan suatu tipu daya kepada mereka. Shalawat dan salam sebanyak-banyaknya semoga dilimpahkan kepada pemimpin kita Muhammad, hamba Allah, utusan-Nya dan juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sesungguhnya dunia telah memutus jalan hamba-hamba Allah…