Nasehat, peringatan, teguran dan himbauan bagi orang awam yang istiqamah beribadah kepada Allah SWT, serta kelompok awam yang bermaksiat kepada Allah SWT dan tenggelam di dalamnya Bagian 1

Ketahuilah sesungguhnya telah dijelaskan pada pembahasan golongan kedua yang merupakan golongan orang-orang istimewa dari hamba Allah SWT, sekelumit tentang pengenalan dan peringatan yang sesuai dengan keadaan orang-orang istimewa dari para wali Allah SWT dan orang-orang yang memutuskan segala sesuatu untuk beribadah kepada Allah SWT. Semoga berkat mereka Allah SWT memberi manfaat kepada kita dan seluruh…