201. ORANG MATI BERUTANG

Pertanyaan: Apa hukumnya seseorang yang wafat dalam keadaan ia masih mempunyai utang? Jawab: Sabda Rasulullah, “Demi yang di jiwaku di tangan-Nya (AIlah) seseorang yang mati fi sabilillah (di jalan Allah) tidak akan masuk surga sebelum dilunasi utangnya.” (HR Ahmad) Seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kakaknya yang wafat dan ia masih punya utang. Beliau men¬≠jawab,…