167. TAWASUL KEPADA NABI DAN ORANG SALEH

Pertanyaan: Apakah boleh bertawasul kepada para nabi dan orang-orang yang saleh? Jawab: Terjadi musim kering yang hebat di seluruh Jazirah Arabia pada masa kepemimpinan Khalifah Umar r.a. beliau berkata, “Ketika Rasulullah masih hidup, kita bermohon agar turun hujan lewat permohonan Rasulullah. Hujan kemudian turun. Sekarang kita akan mohon lewat paman beliau. Umar r.a. me­minta Abbas…