56. MENYERU KEPADA KEHIDUPAN

Pertanyaan: Dalam surah al-Anfaal ayat 24, Allah SWT. menyeru kepada orang-orang yang beriman ke arah apa yang menghidupkan mereka. Yang diseru adalah orang-orang yang hidup. Apa mak¬≠sudnya? Jawab: Lengkapnya surah al-Anfaal berbunyi, “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada, sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah…