Amal Pemusnah Kebaikan Bagian 19

Mengekang¬†Nafsu Shalawat dan keselamatan semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Muhammad, hamba-Nya yang terkemuka dan utusan-Nya yang berkedudukan mulia. Semoga shalawat dan keselamatan juga diberikan kepada orang-orang baik di antara keturunan dan kerabat beliau serta kepada orang-orang pilihan dari para sahabat dan pengikut beliau.egala puji bagi Allah, yang Maha Esa dalam kebesaran dan keagungan-Nya, yang Maha…