Dasar Kedua: Persaudaraan Sesama Muslim

Setibanya di Madinah, Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam Iangsung mengikat kalangan Muhajirin dan Anshar dengan tali persaudaraan yang teguh. Beliau menjadikan mereka saling bersaudara dibawah nilai-nilai kebenaran dan kesetaraan. Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam lah yang telah mempersaudarakan Ja’far bin Abi Thalib ra dengan Mu’adz bin Jabal…