Bernaung Dalam Majelis Syeikh Abubakar bin Salim Bagian 6

Syeikh Abubakar bin Salim, selalu mencari pengampunan dari Allah swt untuk dirinya dan orang-orang di zamannya. Dengan ikhlas beliau memohon kepada Allah swt untuk kebaikan umat ini, setiap malam ia menghabiskan waktunya untuk bermunajat, ‘bermesraan’ dan menangis ‘dihadapan’ Allah swt. Apabila disampaikan kepadanya sekelompok orang menjelek¬≠jelekan dirinya serta menghinanya, maka beliau tidak membalas cacian orang…