Al Habib Muhammad Bin Ali Bin Abdurahman Al Habsyi

Seorang sosok manusia yang belum pernah saya dapati seorangpun semacam beliau. Wibawa, akhlaq, kasih sayang, tawadhu, kedermawanan dan segala sifat mulia yang agung melekat dalam dirinya. Seperti yang digambarkan Al Imam Al Bushiry dalam Hamziyahnya tentang Rasulullah SAW: رحمة كله و حزم و عزم و وقار و عصمة و حياء معجز القول و الفعال كريم…