Mukaddimah Dakwah Cara Nabi Bagian 10

Setiap orang yang ilmunya hanya sekedar ilmu yang tidak bermanfaat dan penting untuk agama, maka penetapan bagi dirinya sebagai ulama hanya sekedar gambaran saja tanpa hakikat baginya, dan bahkan kadang-kadang ilmunya itu dapat menjadikan sebab bagi dirinya jatuh ke dalam murka Allah swt, kehancuran bagi dirinya dan hilangnya kehidupan akhiratnya. Maka diharuskan bagi seorang ulama…