Dasar Kedua: Persaudaraan Sesama Muslim

Setibanya di Madinah, Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam Iangsung mengikat kalangan Muhajirin dan Anshar dengan tali persaudaraan yang teguh. Beliau menjadikan mereka saling bersaudara dibawah nilai-nilai kebenaran dan kesetaraan. Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam lah yang telah mempersaudarakan Ja’far bin Abi Thalib ra dengan Mu’adz bin Jabal…

Mukaddimah Dakwah Cara Nabi Bagian 11

Sedangkan yang benar adalah menyibukkan diri dengan mencari pengetahuan agama, memahami ilmu dan mendirikan hak-hak Allah swt dengan pengetahuan dan amal adalah pokok, asas dan modal yang menjadi pegangan. Dan perkara-perkara duniawi semuanya sekedar sebagai pengikut, yaitu perkara duniawi yang dipentingkan. Sedangkan perkara duniawi yang tidak dipentingkan maka itu merupakan sesuatu yang dilarang dan dijauhi.…

190. PENYUSUAN DALAM ISLAM

Pertanyaan: Mohon dijelaskan masalah penyusuan dari segala seginya. Jawab: Apa yang diharamkan karena nasab, diharamkan pula ka­rena penyusuan. Allah berfirman dalam surah an-Nisaa’ ayat 23, “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang meyusui…

Mukaddimah Dakwah Cara Nabi Bagian 15

Shalawat dan salam Allah swt atasnya ( Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa aalihi wa shahbihi wa sallam) dan semoga Allah swt menambahkan kepada beliau kemuliaan dan kemurahan. Juga memberikan rezeki kepada kami berupa kesempurnaan dalam mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa aalihi wa shahbihi wa sallam dan kebaikan dalam meneladaninya. Seperti yang diwahyukan oleh Allah…

Pelajaran dan Renungan Bagian Ke-2

Para ulama sirah menyatakan bahwa beberapa kuburan yang terdapat di tanah tempat penjemuran kurma tersebut adalah kuburan-kuburan tua. Di dalamnya sudah tidak ada lagi potongan daging mayat ataupun darahnya. Namun, seiring dengan itu, Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam kemudian membongkar dan memindahkan semua tulang-belulang yang ada di dalam kuburan-kuburan tersebut. Menurut…

Mukaddimah Dakwah Cara Nabi Bagian 10

Setiap orang yang ilmunya hanya sekedar ilmu yang tidak bermanfaat dan penting untuk agama, maka penetapan bagi dirinya sebagai ulama hanya sekedar gambaran saja tanpa hakikat baginya, dan bahkan kadang-kadang ilmunya itu dapat menjadikan sebab bagi dirinya jatuh ke dalam murka Allah swt, kehancuran bagi dirinya dan hilangnya kehidupan akhiratnya. Maka diharuskan bagi seorang ulama…

189. PENGARUH ISTIKHARAH TERHADAP MIMPI

Pertanyaan: Apakah mimpi shalat istikharah merupakan petunjuk bagi suatu penerimaan atau penolakan? Jawab: Sebenarnya mimpi tidak ada kaitannya dengan shalat isti­kharah. Apa yang dilihat dan dialami dalam mimpi sering dipe­ngaruhi oleh masalah yang sedang dipikirkan. Shalat istikha­rah yang diajarkan Nabi Shalallahu alahi wa aalihi wa shahbihi wa salam ialah shalat dua rakaat lalu mem­baca doa…

Kemuliaan Orang-orang yang Berzikir di Kalangan Umat Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam Bagian 43

Sebuah kisah menuturkan, ada seorang lelaki datang menghadap Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa aalihi wa shahbihi wa sallam Setelah mengucapkan salam dan duduk ia berkata, “Puji syukur sebanyak-banyaknya saya panjatkan ke hadirat Allah, puji syukur yang baik dan diberkahi Allah, sebagaimana Tuhan kami ingin disyukuri sebagaimana mestinya.” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa aalihi wa shahbihi wa sallam…

Pelajaran dan Renungan Bagian Ke-1

Dari uraian di atas, kita dapat memetik beberapa poin penting, antara lain: Pertama. Posisi penting masjid di dalam setiap masyarakat dan negara Islam. Ketika Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam tiba di Madinah dan menetap di kota itu, ketika itu pula beliau membangun sebuah masyarakat Islam yang kuat, beranggotakan Muhajirin dan Anshar…

Mukaddimah Dakwah Cara Nabi Bagian 9

Dalam sebuah hadits disebutkan: فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ Artinya: “Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah, seperti keutamaan bulan di malam purnama atas seluruh bintang-bintang” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majjah dan Ahmad.) Bersamaan dengan semua itu, tidaklah pantas bagi seorang yang berilmu dan pendakwah kepada Allah swt…