Iri dan Penyembuhannya Bagian 2

Bakar bin Abdillah menceritakan, “Seorang lelaki senantiasa datang menemui seorang raja, suatu saat ia berdiri di hadapan sang raja seraya berkata, ‘Berbuat baiklah kepada orang yang telah berlaku baik karena kebaikannya. Cukuplah keburukan yang menimpa orang yang berbuat buruk sebagai balasan atasnya.’ Lalu ada seorang lelaki lain merasa iri pada lelaki pertama atas kedudukan dan…

155. KURBAN PATUNGAN

Pertanyaan: Apakah boleh kita menyembelih kurban dengan patungan? Jawab: Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, “Ya Rasu­lullah, saya tidak mampu untuk berkurban sendiri, apakah saya bisa bersama-sama sahabat lain membelinya? Rasulullah menyu­ruh tujuh orang sahabat agar berpatungan untuk membeli seekor domba dan dari masing-masing satu dirham. Mereka berkata, “Ya Rasulullah, harganya terlalu mahal” Nabi menjawab, “Ber­kurban…

Dunia Tempatnya Bukan di Hati !!! Bagian 6

al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz mengkisahkan pula bahwasanya pernah suatu ketika di sebuah masjid, ada seorang badui yang terlihat sangat gusar dan menampakkan rasa kesedihan yang mendalam, sehingga nampak jelas sekali kesedihannya itu dalam raut mukanya, lalu Rasulullah Shalallahu alihi wa aalihi wa shahbihi wa salam bertanya kepada para sahabatnya: ‘Apakah gerangan…

Kemuliaan Orang-orang yang Berzikir di Kalangan Umat Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam Bagian 35

Di antara kemuliaan yang dilimpahkan Allah SWT kepada orang yang senantiasa berzikir (ahli zikir) ialah, pada Hari Kiamat Allah SWT akan berseru kepada mereka disaksikan orang banyak. Mengenai itu Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam memberitahu, “Pada Hari Kiamat Allah ‘Azza wa Jalla akan bersabda, ‘Orang-orang ahli jamaah (ahlul-jam’i) akan dapat me­ngetahui…

Iri dan Penyembuhannya

Iri termasuk salah satu dampak dan kedengkian, sedangkan kedengkian adalah salah satu produk dari kemarahan. Iri mempunyai berbagai cabang tercela yang tak terhitung jumlahnya dan ada banyak sekali hadits yang mencelanya. Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam bersabda, “Iri memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Jangan saling mengiri, saling memutuskan silaturahmi,…

154. ISTRI HAJI TANPA IZIN SUAMI

Pertanyaan: Apakah boleh seorang wanita melakukan ibadah haji tanpa izin suaminya? Jawab: Istri tidak diharuskan memperoleh izin suami bila akan menunaikan haji fardhu (pertama kali haji). Suami boleh mela­rang atau menunda kepergiannya, apabila istri akan melakukan haji tatawu”(sukarela) yaitu haji yang bukan wajib. Istri mendapat izin atau tidak dari suaminya, boleh menu­naikan ibadah haji. Suami…

Dunia Tempatnya Bukan di Hati !!! Bagian 5

Suatu saat pernah Rasulullah Shalallahu alihi wa aalihi wa shahbihi wa salam ketika itu sedang membagikan ratusan kambing kepada para sahabatnya dan fakir miskin, pada waktu itu datanglah Sayyidah Fatimah ke rumah Rasulullah Shalallahu alihi wa aalihi wa shahbihi wa salam. Sesampainya di rumah ayahnya, Sayyidah Fatimah pun mengetuk pintu rumah beliau Shalallahu alihi wa…

Kemuliaan Orang-orang yang Berzikir di Kalangan Umat Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam Bagian 34

Para ahli zikir selalu disertai malaikat dalam beribadah. Para ma­laikat duduk bersama mereka, berbuat seperti yang mereka perbuat dan berbicara seperti mereka berbicara. Kemudian para malaikat itu naik ke langit membawa amal perbuatan mereka; sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam: “Ketika malaikat melewati ‘Abdullah bin Rawwahah yang sedang…

Keutamaan Memberi Maaf dan Berbuat Baik Bagian 3

Kelembutan adalah perilaku yang terpuji, Kebalikannya adalah kekejaman (kekerasan) dan kebengisan. Kelembutan adalah buah dari budi pekerti yang baik. Penyehab kekejaman terkadang adalah kemarahan. Namun, kekejaman kadang-kadang disebabkan oleh ketamakan yang sampai membuat seseorang tidak bisa berpikir dan bersikap tenang. Jadi, kelembutan adalah buah yang hanya bisa dihasilkan oleh budi pekerti yang baik. Budi pekerti…