Pendidikan Iman Dan Islam Bagian 2

Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam sangat memperhatikan tentang pengajaran dasar-dasar iman, rukun Islam, hukum syari’at, cinta kepada Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam, keluarga, sahabat dan pemimpin serta Al-qur’an ‘AI-Hakim, kepada anak sejak masa pertumbuhannya. Sehingga anak akan terdidik dengan iman secara sempurna, aqidah yang dalam dan kecintaan…

Dunia Seperti Apa yang Tercela? Bagian 6

“Kemudian Uwais berkata, ‘Pesanku untukmu, wahai Harim bin Hayyan, Kitab Allah dan jalan orang-orang saleh. Engkau harus senantiasa mengingat maut. Jangalah hatimu lalai dari ingatan tersebut, walaupun sekejapan mata. Nasihati kaummu jika engkau telah kembali kepada mereka. Nasihati pula semua umat. Jangan sekali-kali engkau memisahkan diri dari jamaah muslimin, walaupun hanya sejengkal. Sebab, itu bisa…