159. MEMILIH YANG MUBAH

Pertanyaan: Semua yang halal adalah mubah (boleh). Apakah kita be­bas melakukannya atau terikat dan terbatas? Jawab: Banyak yang Allah tidak batasi untuk manusia melakukan­nya. Seseorang boleh memilih warna pakaian, boleh menentu­kan macam makanan yang sesuai seleranya, dan pilihan lain yang halal. Allah menyerahkan sepenuhnya kepada manusia dari seluruh karunia pemberian-Nya. Seorang ayah memberi uang pada…