Iri dan Penyembuhannya Bagian 2

Bakar bin Abdillah menceritakan, “Seorang lelaki senantiasa datang menemui seorang raja, suatu saat ia berdiri di hadapan sang raja seraya berkata, ‘Berbuat baiklah kepada orang yang telah berlaku baik karena kebaikannya. Cukuplah keburukan yang menimpa orang yang berbuat buruk sebagai balasan atasnya.’ Lalu ada seorang lelaki lain merasa iri pada lelaki pertama atas kedudukan dan…