Berbuat Kebajikan Kepada Ahli Yaqin

Penulis Kitab al-Quut al-Quluub berkata: “Jika engkau secara kebetulan dapat berbuat kebajikan kepada seorang dari ahli yaqin, maka berbuatlah kebajikan untuknya, meskipun ada kemungkinan ia tidak akan berterima kasih kepadamu dan tidak pula ia akan berdo’a untukmu. Sebab, ia tidak dapat melihatmu, namun keyakinannya lebih bermanfaat bagimu dan lebih berat timbangannya pada timbangan kebajikanmu daripada…