Program-program Dari dan Untuk Masjid

Sahabatku yang dimuliakan Allah..! Masjid bukan hanya sekedar tempat untuk menjalin hubungan penghambaan antara hamba dengan Tuhannya. Namun masjid adalah tempat mebangun hubungan indah antara sesama hamba Allah. Tidakkah kita melihat hikmah disunnahkannya mandi di hari jum’at dan memakai wewangian serta pakaian putih yang bersih dan baik? Bukankah ini adalah sarana untuk menjalin hubungan baik…