72. TEORI DARWIN DAN PENDAPAT IMAM ASY-SYA’RAWI

Pertanyaan: Darwin pernah mengemukakan teori yang menghebohkan kalangan ulama. Apakah itu hanya suatu pendapat atau ke­nyataan? Jawab: Itu hanyalah teori belaka. Mereka yang pada awalnya mem­benarkan teori Darwin, mereka pulalah yang akhirnya meno­lak kebenaran teori tersebut. Teori itu sesat dan menyesatkan. Kita tidak perlu menyusahkan diri kita dengan memikirkan teori itu. Kita harus membantahnya. Jawabnya…