Fiqih Sirah Asy Syeikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi bagian 38

Awal Mula Wahyu Diturunkan bagian ke-1 Berkenaan dengan permulaan turunnya wahyu, Imam AI-Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Aisyah ra., sebagai berikut; Mula-mula Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam bermimpi. Setiap kali Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam bermimpi, mimpi itu terlihat begitu nyata, seperti semburat sinar matahari subuh Di…