Kewajiban berpegang teguh pada al-Qur’an dan as-Sunnah Bagian 2

Suatu kali al-lmam Abu Yazid al-Busthami ra pergi mengunjungi seseorang yang terkenal sebagai seorang wali. Ia menunggunya sambil duduk di masjid. Kemudian ketika orang itu keluar, tiba-tiba ia meludah ke tembok masjid. Melihat hal itu, langsung saja al-lmam Abu Yazid al-Busthami ra pulang dan tidak ingin bertemu dengannya. Kemudian al-lmam Abu Yazid ra berkata: ‘Bagaimana…