25. Cikal Bakal Kekafiran

Allah SWT senantiasa menginginkan untuk mengusir sifat keterpedayaan kita dari dalam jiwa kita. Karena keterpedayaan itu merupakan cikal bakal timbulnya kekafiran. Selagi manusia terpedaya oleh dirinya dan mengira dirinya tidak lagi memerlukan bantuan Allah, maka sulit baginya tunduk kepada Allah dan kembali mencari ridha-Nya. Bagaimana mungkin ia mau menoleh kepada Allah selagi dirinya merasa mampu…